Novice/IMG_1

Spodbujanje uživanja sladkovodnih rib

V okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) se v posavski regiji aktivno izvajata projekta ''Povezani s Savo'' in ''Najboljša riba je posavska riba''.

Namen projektov je povečati ozaveščenost ljudi o zdravi prehrani in povečati prehrano z ribami in ribjimi izdelki ter s tem izboljšati zdravo prehrano pri učencih, učiteljih, starših in prebivalcih območja LAS in s tem razvoj ribogojstva kot pomembne gospodarske dejavnosti območja LAS.

Reportaža v oddaji Slovenska kronika.