Novice/IMG_1

Seminar ''Doseganje rezultatov na način CLLD''

V organizaciji Evropske mreže za razvoj podeželja in ostalih pristojnih EU inštitucij za izvajanje CLLD je v Bastadu na Švedskem od 6.12 do 8.12. 2016 potekal dvodnevni seminar, na katerem so bili prisotni tudi predstavniki iz Slovenije, ki so odgovorni za izvajanje CLLD.

Glavne teme seminarja so bile: čim boljša vključenost vseh skladov v izvajanje CLLD, pomen animacije lokalnega okolja, poenostavitev splošnih stroškov, pomen operacij sodelovanja za prenos dobrih praks, skupno razumevanje lokalnega razvoja, ki povezuje vse deležnike na lokalni ravni in okrepitev LAS-ov, kot enotne informacijske točke za koriščenje tako EU, kot tudi ostalih sredstev na lokalnem območju.

Več >>