Novice/IMG_1

ŠESTA SEJA ODBORA ZA SPREMLJANJE OP ESPR 2014-2020

V ponedeljek, 20.5.2019 se je v prostorih Hiše EU v Ljubljani, odvila 6. seja Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo v ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020. 

Šesta seja Odbora za spremljanje za Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju: OP ESPR 2014-2020) je bila namenjena potrditvi letnega poročila za izvajanje OP ESPR 2014-2020 za referenčno leto 2018, predstavitvi četrte spremembe OP ESPR 2014-2020, seznanitvi s trenutnim stanjem izvajanja OP ESPR 2014-2020 in napovedjo izvajanja v letu 2019 ter seznanitvi z izvedbo vmesnega vrednotenja OP ESPR 2014-2020.

Foto