Novice/IMG_1

Redni letni delovni sestanek Lokalnih akcijskih skupin za ribištvo

V Kopru je 11. 7. 2019 potekal redni letni delovni sestanek Lokalnih akcijskih skupin za ribištvo, ki v okviru izvajanja ukrepa CLLD koristijo sredstva iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020.

Sestanku je sledil ogled dobrih praks v Izoli z okolico. Veseli smo informacij s terena, da bodo porabljena vsa dodeljena sredstva in je s strani LAS-ov interes tudi za dodatna sredstva.

Foto1

Foto2

Foto3