Novice/IMG_1

Predstavitev javnih razpisov za akvakulturo OP ESPR 2014-2020

V petek, 10. novembra 2017 je bila izvedena predstavitev in delavnica za drugo verzijo javnih razpisov za ukrepe »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo«, »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«, »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« in »Ekološka akvakultura«.  

Na predstavitvi je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja predstavilo:

  • pogoje javnih razpisov;
  • praktični nasveti pri pripravi vlog zahtevkov za povračilo sredstev.

Galerija:

Foto

Javni razpisi so bili objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije dne 20. oktobra 2017. Prav tako so objavljeni na spletnih straneh:

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

http://www.ribiski-sklad.si/Javni_razpisi/