Novice/IMG_1

Predstavitev in delavnica za tretjo verzijo javnih razpisov za ukrepe »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo«, »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«, »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« in »Inovacije v akvakulturi«

V  sredo 14. marca 2018, je bila izvedena predstavitev in delavnica za tretjo verzijo javnih razpisov za ukrepe »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo«, »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«, »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« ter prvega javnega razpisa »Inovacije v akvakulturi«.  

Na predstavitvi je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja predstavilo:

  • pogoje javnih razpisov;
  • praktični nasveti pri pripravi vlog zahtevkov za povračilo sredstev.

Galerija:

Foto

Javni razpisi so bili objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije dne 16.2.2018 in 2.3.2018. Prav tako so objavljeni na spletnih straneh:

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

http://www.ribiski-sklad.si/Javni_razpisi/