Novice/IMG_1

Predlog Uredbe o določitvi in izvajanju ukrepov ter tehnične pomoči iz OP ESPR 2014–2020, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje

Spoštovani!

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o določitvi in izvajanju ukrepov ter tehnične pomoči iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje

Pripombe in predloge na dokument lahko posredujete do 17. 4. 2016 na e-naslov: espr.mkgp@gov.si. ali na naslov:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska 22

1000 Ljubljana

Hvala za sodelovanje!