Novice/IMG_1

Potrjen je sklep Vlade RS o imenovanju članov in namestnikov Odbora za spremljanje OP ESPR 2014-2020

Obveščamo vas, da je Vlada RS potrdila sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020.