Novice/IMG_1

PETA SEJA ODBORA ZA SPREMLJANJE OP ESPR 2014-2020

V sredo, 19.12.2018 se je v prostorih Vlade RS v Ljubljani, odvila 5. seja Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo v ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020. 

Peta seja Odbora za spremljanje za Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju: OP ESPR 2014-2020) je bila namenjena pregledu trenutnega stanja izvajanja OP ESPR 2014-2020, doseganja mejnikov in koriščenja prevzetih obveznosti N+3 do konca leta 2018 ter spremembi finančnega mejnika na 4. prednostni nalogi unije OP ESPR 2014-2020. V potrditev je bila podana tudi sprememba ''Meril za izbor operacij v okviru ukrepov'', ki se sofinancirajo iz OP ESPR 2014-2020. Prav tako je bil predstavljen potek izvedbe vmesnega vrednotenja OP ESPR 2014-2020 in predstavnika Evropske Komisije sta predstavila predlog novega sklada za po letu 2020.

Foto1

Foto2