Novice/IMG_1

Obisk predstavnika Evropske komisije v Sloveniji

V torek, 8. maja 2018 je Slovenijo obiskal posebni svetovalec Generalnega direktorata za pomorske zadeve in ribištvo Evropske komisije, g. Dominique Philippe Levieil z namenom seznanitve z izvajanjem ukrepov OP ESPR 2014-2020. Obiskal je tudi lokalno akcijsko skupino za ribištvo LAS POSAVJE ter ribogojnici Goričar in Pajk, ki delujeta na območju LAS Posavje.

Več