Novice/IMG_1

OBVESTILO O OBJAVI ŠESTEGA JAVNEGA RAZPISA ZA UKREP »RIBIŠKA PRISTANIŠČA, MESTA IZTOVARJANJA, PRODAJNE DVORANE IN ZAVETJA« OP ESPR 2014-2020

V Uradnem listu Republike Slovenije je bila danes objavljena najava o odprtju šestega javnega razpisa za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja. 

Javni razpis je namenjen naložbam za izboljševanje infrastrukture obstoječih ribiških pristanišč ter obstoječih mest iztovarjanja.

Upravičenci so občine v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča. Javni razpis določa tudi pogoje ob oddaji vloge, merila za ocenitev vlog, obveznosti upravičencev, postopek za pridobitev sredstev ter sankcije za neizpolnjevanje obveznosti.

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru javnega razpisa, znaša 2.460.635 eurov. Najnižji znesek podpore znaša 5.000 eurov na posamezno vlogo.

Javni razpis je dostopen na povezavi.