Novice/IMG_1

Intervju z Organom upravljanja OP ESPR 2014-2020 v Farnet Magazine

V zadnji številki FARNET magazina, ki ga izdaja DG Mare pri Evropski komisiji, je predstavljen tudi članek o izvajanju ukrepa CLLD iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020 v Sloveniji.
V Sektorju za ribištvo smo veseli, da so rezultati večletnega dela prepoznavni tudi v Evropi.
Predvsem pa bodo kot uspešno izpeljani projekti za vedno ostali na terenu pri naših ribičih in ribogojcih.

Celotno besedilo Farnet Magazine (št. 18, jesen 2020).