Novice/IMG_1

Druga seja Odbora za spremljanje OP ESPR 2014-2020

V sredo, 25.5.2016 se je v prostorih Vlade RS na Gregorčičevi 27 v Ljubljani, odvila 2. seja Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo v ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020. 

Namenjena je bila predstavitvi in potrditvi letnega poročila za izvajanje OP ESPR 2014-2020 za referenčni leti 2014 in 2015 v skladu z določili evropske zakonodaje. Organ upravljanja v skladu s 50. členom Uredbe o skupnih določilih in 114. členom Uredbe o izvajanju Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo do 31. maja leta 2016 do vključno leta 2023 Evropski komisiji predloži letna poročila o izvajanju programa v preteklem finančnem letu.