Novice/IMG_1

Delavnica za lokalne akcijske skupine za ribištvo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organizira delavnico za lokalne akcijske skupine za ribištvo na temo akvakulture, ki bo v četrtek, 21. 3. 2019 v Hiši Evropske Unije v Ljubljani. Delavnice se bodo udeležili tudi predstavniki FARNET pri Evropski Komisiji.

Glavna tema posveta bo predstavitev primerov dobrih praks in najpogostejših težav pri vlogah pri izvajanju ukrepa CLLD iz ESPR v Sloveniji. Po predstavitvi bo delo potekalo v skupinah.