Novice/IMG_1

Delavnica za lokalne akcijske skupine za ribištvo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organizira delavnico za lokalne akcijske skupine za ribištvo, ki bo v torek, 18. 12. 2018 v Hiši Evropske Unije v Ljubljani. Delavnice se bodo udeležili tudi predstavniki DG MARE in FARNET pri Evropski Komisiji.

Glavna tema posveta bo predstavitev izvajanja ukrepa CLLD iz ESPR v Sloveniji in identificiranje ovir (kritičnih točk) pri izvajanju. Po predstavitvi bo delo potekalo v skupinah, z namenom pridobitve predlogov za izboljšanje pri izvajanju ukrepa.