Novice/IMG_1

Četrta seja Odbora za spremljanje OP ESPR 2014-2020

V četrtek, 17.5.2018 se je v prostorih Vlade RS v Ljubljani, odvila 4. seja Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo v ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020. 

Četrta seja Odbora za spremljanje za Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju: OP ESPR 2014-2020) je bila namenjena potrditvi letnega poročila za izvajanje OP ESPR 2014-2020 za referenčno leto 2017, potrditvi druge spremembe OP ESPR 2014-2020 ter seznanitvi s trenutnim stanjem izvajanja OP ESPR 2014-2020. Prav tako je bil predstavljen informacijski sistem za shranjevanje podatkov o operacijah OP ESPR 2014-2020 »ESPRA« ter izvedba vmesnega vrednotenja OP ESPR 2014-2020.

Foto1

Foto2